กิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2557

ประมวลภาพกิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2557  ของชมรม อสม.อำเภอรามัน  จัดขึ้้นในวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านกาลอ ซึ่งทางชมรม อสม.ต.กาลอได้เป็นเจ้าภาพ  ทั้งนี้ได้รับความเอื้อเฝื้อสถานที่จากโรงเรียนบ้านกาลอ และได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จาก อบต.กาลอ
กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุนสนานและเรียบร้อย มีการมอบเกียรติบัตร อสม.ดีเด่น  และมอบเงินทุนบุตรอสม. ในงานนี้ด้วย
Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites