ประมวลภาพ วัน อสม.อ.รามัน ปี 2556

วัน อสม.ปี 2556 อ.รามัน  ได้จัดกิจกรรมกันที่ ตำบลยะต๊ะ (ชมรม อสม.ต.ยะต๊ะ เป็นเจ้าภาพ) ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก อบต.ยะต๊ะ  ที่เอื้อเฝื้ออุปกรณ์และสถานที่ในการจัดกิจกรรม ทำให้งานครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites